Az eredet

A jövőbelátás, a jóslás tudománya majdnem mindenkit foglalkoztat, de valójában nagyon keveset tudunk róla. A tarot nevét is egyfajta misztikus köd lengi körül, nem éppen ok nélkül. Nem árt ugyanis, ha olyan tanult, tapasztalt sorsvető kezében van a kártya, aki egyfajta védelmet tud kérni a jelenlevőkre, hiszen olyan égi csatornák nyílnak meg ilyenkor a dimenziók között, ahol a segítségkérés mellett egyéb, nem éppen kedvező energiák is lejuthatnak a kérdezőkhöz, és lehet, hogy ott is maradnak, ami hosszú távon egyáltalán nem szerencsés.

A tarot ezoterikus története éppoly régi, mint a szellemé. A tarot megjelenési formája fajták és korszakok szerint változik, de a lényege mindig azonos, a mágikus létformulákat jelenti. A tarot-t évszázadok óta használják jóslásra, a figurák eredete azonban homályba vész. Egyesek szerint az ősi Egyiptomból származik, míg mások szerint a középkori Európában találhatók gyökerei. A bizonytalanság azonban nem vesz el semmit a kártya töretlen népszerűségéből.

Egyes feltevések szerint a tarot kártya eredete vélhetően Keletről származik, a vándorló jövendőmondók, idegen hódítók terjeszthették el kontinensünkön. Az első írásos feljegyzések a kártya létezéséről a XIV. századból származnak. Mások szerint a tarot egy részének képei már az ókori egyiptomi szimbolikában is jelen voltak, pontosan Thot titkos könyveinek képében.

A középkorban és a későbbiekben is nemcsak a titkos jövendőmondás eszköze volt, hanem társasjátékként is használták. A résztvevők egy vezetőtől kapták a lapokat, amelyeket maguknak kell megfejteniük. Ha a magyarázat nem sikerül, zálogot fizettek.
A tudattalanunk ismeri a jövőt, a tudatos énünk a homályban tapogatózik. A jövőbelátás a látszatok falán való átjutást jelenti, a hatodik érzék, azaz az intuícióval való kapcsolatot. A tarot jelképek mindegyike egyfajta megnyíló dimenziókapu. A háromdimenziós léten túl ma már elfogadott tény a több dimenzióval való kapcsolat, napi életünkben nem használt, de már ismert fogalmak a relatív és a kozmikus idő, az antianyag és a tükörvilág fogalma. A tarot jelképei időtlenek, mint az ember szelleme. A dimenziókapukon való átjutáshoz azonban a gondolkodva megélt tapasztalatok folyamatossága szükséges.

Vannak, aki Atlantisz ősi tudását vélik benne „felfedezni” de sokan csak egy egyszerű, szórakoztató jóskártyának tekintik. A kártyákról elsőnek egy, 1377-ben keltezett dokumentumban tettek említést, melyben betiltották a kártya használatát. Ennek ellenére a terjedését nem tudták megállítani, és a világ nagyobb városaiban rövid időn belül ismertté vált. Ismerve a középkor kommunikációs szokásait, és figyelembe véve a könyvnyomtatás hiányát, ez nem volt elhanyagolható tényező akkoriban. A középkorban a látnokok és a csillagjósok nem örvendtek nagy megbecsülésnek, kiátkozás volt az osztályrészük. A mai játékkártyák szerzetileg sok hasonlóságot mutatnak a tarot lapjaival.A szó eredete valószínűleg az olasz ’tarocco’ szóból ered, amit kártyajátékként használtak.

A kis arkánum négy színe a legtöbb mostani játékkártyában is megtalálható.
Az arkánum szó a ’rejtett titok’-ra utal.

Kazanlár tarot – Kelyhek 8-as

Hogyan működik a tarot?

A tarot az idők kezdetétől szól hozzánk és tanít bennünket. Nemcsak lelkünk, hanem az egész emberiség tükrét jelentik. Jelképei, színei lényünk legősibb részeit érintik meg, ezt hívja Jung a kollektív tudattalannak.

A tarot a világegyetem képeként magában foglalja a jövőt, jelent és múltat. Az önfejlődés eszköze, mellyel a kérdező útkeresése folytán a tudattalanjával talál kapcsolatot. Sorsunkról mindig annyit fogunk megtudni, ami éppen szükséges. Mindig maradni fognak homályos foltok, de ez így van rendjén. Az élet egy felfedezés, egy olyan fejlődés, mely nem egy konkrétan megszabott út. De ahhoz, hogy ezt az utat túl sok buktató nélkül járjuk, kereshetünk kapaszkodókat. A tarot-kártya épp ilyen.

A tarot kétségek idején bizakodást és reményt ad, de egyszersmind szembesít a valósággal, hogy rávezessen arra az útra, mely kelepcékkel van tele. Ám minden akadály és szenvedés és minden boldog pillanat egyben arra is szolgál, hogy előbbre jussunk.
A tarot egy olyan – nem kézzelfogható – szellemi vezető, mely segít megérteni megtorpanásainkat, kudarcainkat és választ ad kérdéseinkre. Felelős emberré válhatunk általa, olyan emberré, aki figyel magára és a döntéseire. A tarot tanácsaival jobban irányíthatjuk életünket, könnyebben megérthetjük magunkat és a környező világunkat is.

A tarot felépítése

A teljes pakli 78 lapot tartalmaz, nagy és kis arkánumnak nevezik azokat a lapokat, melyek minden tarot kártyákban hasonló szimbólumrendszert feltételeznek.

A 22 lapos nagy arkánumot életünk drámai mérföldköveihez, spirituális eredményeink magyarázatához használják jóslásra. A nagy arkánum egyesével számozott lapokat tartalmaz és minden létező kártyaverziójában megközelítőleg hasonló nevű lapelnevezéseket találunk. Az 56 lapos kis arkánum kártyái pedig az ún. beszélgetős lapok, melyekkel a finom részleteket vehetjük górcső alá. Itt is vannak számok, de azok a négy kategóriához tartoznak, melyek a kelyhek, vagy serlegek, botok, vagy pálcák, érmék, vagy korongok, illetve a kardok. Mindegyik szimbólumnak megvan a saját értelmezése és a hozzátartozó számok segítenek a mélyebb értelmezésben.

Tarot Kártya

A Nagy Arkánum

22 lapból áll. Nagyon rövid jellemzéssel, ezek az alábbiak:

0. vagy XXII. A Bolond – ha a bolond megvalósítja az álmát, zseninek, mágusnak tartják, ha mégsem, marad bolond
I. A Mágus/A Varázsló: – Tudást kereső ember, aki már sokat tud, de még nem eleget
II. A Főpapnő/A Nőpápa/A Papnő: – Intuíció, inspiráció, vagy annak hiánya.
III. A Császárnő/Az Uralkodónő: – Nőiesség, szépség.
IV. A Császár/Az Uralkodó: – Férfiasság, cselekvés.
V. Pápa/Főpap/A Pap: – Tanács.
VI. A Szerelmesek/A Szeretők/A Választás: – Döntés.
VII. A Diadalszekér/A Kocsihajtó – Eredmények, siker, vagy a kudarc veszélye.
VIII. Az Igazság/Az Igazságszolgáltatás – Óvatosság a tanácsok elfogadásában, saját sors irányítása.
IX. A Remete – Idő, bölcsesség, visszahúzódás.
X. A Szerencsekerék – Változás, megfontoltság, örök visszatérés.
XI. Az Állhatatosság/Az Erő – Céltudatosság
XII. Az Akasztott ember/A Felfüggesztett ember – Kényszerhelyzet, rugalmasság, alapvető változások.
XIII. A Halál/A Nagy Arkánum – Változás átalakulás útján.
XIV. A Megfontoltság/Az Angyal/A Mértékletesség – Mértékletesség, könyörület
XV. Az Ördög – Testi vágyak, vonzalom, ellenség, óvatosság, a meg nem értett belső énünk.
XVI. A Torony – Büntetés, büszkeség, isteni sugallat.
XVII. A Csillag – Új kezdet, öröm, üdvözülés.
XVIII. A Hold – Változékonyság, bizonytalanság, félelmek, tudatalatti.
IXX. A Nap – Pompa, egészség, vonzalom, gazdagság, boldogság.
XX. Az Utolsó Ítélet/Az Ítélet – Büntetés vagy jutalom, a végső cél elérése.
XXI. A Világ – Beteljesülés, harmónia.

A tarot kártya sokféle értelmezési lehetőséget kínál a kérdezők számára:
Fontosak a kártya elnevezések, a képen látható szimbolikák, történések, a kártya háttere, színei és számai. Jellemző színek a kék, a testszín, a piros, a sárga, zöld, a fekete és a fehér.

A tarot színei

Minden színnek megvan a maga jelentése:
A testszín mindig az emberi vonatkozásokat jelöli. Arcot, testet, bizonyos ember által létrehozott építményeket.
A kék a passzív, a holdra utaló szín. A titkok, érzelmek, a női értékek színe. Jellemzi a szellemi életet, a misztikát, ihletettséget.

A piros a férfiasság, a hatalom, a Mars színe. A szellem szolgálatában végzett cselekvést, a szellem megnyilvánulását, a szenvedélyt, lelkesedést egyaránt jelöli, attól függően, hogy a szín felülete mekkora és milyen fontos helyet foglal el a kártyalapon.

A sárga az értelem, a tudat színe. Jelentheti a termékenység és az aratás jelképét is.

A zöld a növényi világ színe, mely ébredésre, újjászületésre szólít fel minket. Életerőt, új erőforrásokat, alkotóképességet és a reményt jelképezi.

A fehér a tisztaságot, kegyelmet és az isteni, nem anyagias teret jellemzi. Az átmenet és egyben a beavatás színe is.

A fekete itt a termékenység jelképe, a tarot-ben pozitív jelentéssel bír.

A tarot színei a négy őselemmel is kapcsolatban állnak, szimbolikus jelentőségük mindig utal a kártyákon a víz, föld, levegő és tűz jelenlétére.

A kártyajóslás minden fajtájában szerepel a kérdező – aki tanácsot kér egy kérdés felvetésével – és a jövendőmondó, aki megadja a választ. A kártyákat kirakhatja a kérdező is, és a jós is. E tekintetben nincs egységes vélemény, mivel ez függhet az alkalmazott módszertől is. A legfontosabb azonban az, hogy mindkét fél a kérdésre koncentráljon, mert egy komolytalan vagy pontatlanul feltett kérdés hasonlóan pontatlan választ eredményezhet.
Aki kártyavetést tanul, az egyben megtanulja az álomfejtést is, hiszen a szimbólumok azonosak. A lapok számozva vannak, úgyhogy a számmisztika hozzátartozik a tarot ismeretanyagához. Minden egyes kártyalap egy-egy alkotás, mely művészi értékkel bír, tehát a képek elemzésére is lehetőséget adnak.

A kis arkánum
Lapjai négy fő csoportra oszlanak:
A kelyhek a mentális oldal és az érzelmek kifejezői.
A botok az elme, az ego harcát és a földi javakat jelenti.
A kardok a küzdelmekre, kihívásokra, problémákra utal.
Az érme mindig a pénzt és a testet jelenti.
A ma használt játékkártyák szimbólumai némi hasonlóságot mutatnak a tarot elemeivel, a kőr, káró, treff és a pikk ugyanúgy használható jósláshoz is avatott kezekben. A nagy arkánum Bolond kártyája pedig mára dzsókerként vált ismertté.

A négy számozott csoporton belül mindegyikhez tartozik négy-négy udvari kártya, egy Király, egy Királynő egy személyiségre, vagy annak összetevőjére utal. Az Apród a fiatalságra, a Lovag pedig a gyorsaságra ( pl. Kelyhek Lovag= gyors, új szerelem). Ezen kívül egy-egy Ász, és kettestől tízesig a számozott lapok. A Kis arkánum összesen 56 lapból áll, ezen belül az Udvari lapok száma 16.

Tarot – kártya típusok

Manapság nagyon sokféle tarot –kártya létezik. A leghíresebbek a Rider-Waite tarot, mely a XX. század elején készült el Arthur Edward Waite tervezésében, Pamela Colman Smith által megfestve, ez a sokak által ismert és használt pakli. Szimbólumrendszere annyira pontos és érthető, hogy kezdők számára sem okoz különösebb nehézséget annak használata. Ez volt az első olyan összeállítás, amelyeken a kis arkánumok is illusztráltak voltak, ami tovább könnyíti a kezdők számára a lapok értelmezését.

Aleister Crowley tarot-ja a „Thoth könyve” kártyacsomag alig pár évvel később jelent meg. Egyiptomi szimbolikára épül, szoros kapcsolatot tartva a Kabbalával. A lapokat Lady Frieda Harris festette meg a mester útmutatásai alapján. Thot, az egyiptomi világba a mágia és a bölcsesség isteneként vonult be, és Crowley feltehetően ezzel is a Tarot misztériumára utalt.
Kazanlár Emil tarotcsomagját azért tartják különlegesnek, mert szakítva az eddigi hagyományokkal, nem követ egységes vallási vonalat (egyiptomi, héber, stb.) Egy ökumenikus tarot, mely a nagy világvallások összhangjára hívja fel a figyelmet. Utalva ezzel a kis arkánum lapjain egymásba olvadó vallási szimbólumrendszerrel. Az indiai (botok), a magyar (kelyhek), perzsa (érmék), egyiptomi (kardok) világ vallási és történelmi nagy alakjai, jelenései találhatók, ötvözve egy igen aprólékos szimbólumrendszerrel.
Nagyon szép és könnyen értelmező tarot kártya az Álmok tarot-ja, ill. a Az álmodozó naplója is.

Kirakási módok

A kirakás fajtája függ a kérdéstől és a kirakó személytől is. Lehetséges az egész pakliból húzni, de előfordul, amikor csak a Nagy Arkánum lapjait használjuk.

Egyszerű kirakások
Számtalan kirakási mód létezik, a teljesség igénye nélkül néhány:
Napi jóslat – egy kérdésre
Éves jóslat
Belső gátak tudatosítása
A 7-csakra életrekeltése
3-lapos : a múlt, jelen és jövő értékelésére
A legfőbb probléma
Átfogó jellegű kirakások
Ankh kereszt
Az Univerzum üzenete
Asztrológia kereszt
Asztrológia 12 életterület
Álom elemzés
Kapcsolatjáték
Vakfolt
Döntésjáték
Főpapnő titka
Kelta kereszt
Kereszt
Következő lépés
Bolondjáték
Partnerjáték
Tervjáték
Ajtó
Út

A tarotkártyát kétféleképpen használhatjuk az elemzésben:
vagy egy meghatározott számú kártyalapot választunk ki, vagy az egész paklit felhasználják egy szigorúan szabályozott formula szerint, amelyben a kártyalap helyzete határozza meg a jóslatban betöltött szerepet.
A lehetséges változatok száma szinte végtelen. Ha csak a Nagy-Arkánum lapjait használjuk, akkor is számtalan variációt kapunk. A lapok választásának is többféle módja lehet: érzünk egyfajta bizsergést, jelzést, ha a lefordított lapok felett elhúzzuk egy adott magasságban tenyerünket, akkor ki kell választani az adott lapot, lapokat. Amennyiben hozzáérünk egy –egy laphoz, akkor azt is, akár segítő lapként. Ha a kártya keverésekor kiesik egy lap, érdemes félretenni, ennek is van jelentősége a teljes értelmezésben. Bizonyos magas rezgésű emberek, gyerekek számára a tarot lapjai világítanak, akkor azokat kell kiválasztani. Sokszor azonban csak a belsőnkre kell hallgatnunk, jelzést fogunk kapni, hogy melyik lapot válasszuk ki.

Útravaló

Aki saját maga kíván a tarot-val foglalkozni, annak jó tanács, hogy érdemes néhány népszerű tarot-bemutató könyvet egyidejűleg elolvasni, mert szükséges védelmet kérni, a lapokat energiával feltölteni, illetve magát a jóslást is megfelelően le kell tudni zárni. Ez a fajta folyamat csak felelősséggel és tudatos hozzáállással kezelhető. A tarot egy életfilozófia, egy olyan jóbarát, mely elkísér bennünket egész életünk során, velünk van és megfelelő kezeléssel mindig jó tanácsot ad. Használható önfejlesztésre, barátnői, társasági programra, illetve tudatos sorselemzésre.

A tapasztalatoknak ezen a szintjén válunk majd képessé arra, hogy túllépjünk jelenen és múlton, illetve bepillantást nyerhetünk a horizonton túli lehetőségekre és választásokra.

Olvasnál még több, hasonló témában írt cikket? Elsők között küldjük ki Neked friss írásainkat e-mailen, ha feliratkozol. Nyugi, nem fogunk bombázni kéretlen levélszeméttel, pluszban nem maradsz le semmiről, ami a Füzetbe készül. Adatvédelmi szabályzat